امروز 28 خرداد سال 1397

دومین همایش ملی بهداشت و سلامت جوانان
منوی اصلی
Skip Navigation Links
 همايش در يک نگاه
 نمايش گاه هاي جانبي
 ارتباط با ما
 در باره ارومیه
 راهنمای ارسال مقاله
 فرمت ارسال مقاله
 فراخوان مقاله
 راهنمای ثبت نام
 راهنمای فرمت ارسال پوستر
 هزینه های ثبت نام
 اهداف همايش
 محور هاي اصلي همايش

كميته علمي
ردیفنام خانوادگیسمترتبه علمیدانشگاه
1افسانه عظیم پورهیات علمی و مسوول EDOمربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
2منیره رضاییمعاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی و مدیر گروه رشته ماماییمربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
3میترا صدرخانلوهیات علمی مربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
4مریم حاجی اسمعیلوهیات علمی مربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
5اسفندیار بالجانیهیات علمیمربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه