امروز 7 اردیبهشت سال 1397

دومین همایش ملی بهداشت و سلامت جوانان
منوی اصلی
Skip Navigation Links
 همايش در يک نگاه
 نمايش گاه هاي جانبي
 ارتباط با ما
 در باره ارومیه
 راهنمای ارسال مقاله
 فرمت ارسال مقاله
 فراخوان مقاله
 راهنمای ثبت نام
 راهنمای فرمت ارسال پوستر
 هزینه های ثبت نام
 اهداف همايش
 محور هاي اصلي همايش

كميته اجرايي
ردیفنام خانوادگیسمترتبه علمیدانشگاه
1رویا ابراهیمیهیات علمی مربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
2فاطمه سارا اپرناکهیات علمی و همکار EDOمربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
3توران تیزفهممدیر گروه رشته اتاق عملمربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
4شیوا حیدریمدیرگروه رشته پرستاریمربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
5نگار رنجبرهیات علمی و مسئول کلینیک سلامتمربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
6سمیه رزم آراهیا ت علمیمربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
7نازیلا باقرزادههیات علمیمربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
8ژیلا محمدرضاییهیات علمی مربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
9منیره رضاییمعاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی و مدیر گروه رشته مامایی مربیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه