امروز 7 اردیبهشت سال 1397

دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی
منوی اصلی
Skip Navigation Links
 درباره ارومیه
 محورهای کنفرانس
 تاریخ های مهم
 کمیته علمی
 کمیته اجرایی
 راهنمای ارسال مقاله
 مهمانان ویژه
 مجلات کنفرانس
 حامیان کنفرانس
 هزینه های ثبت نام
 کارگاه های علمی-آموزشی
 پوستر کنفرانس
 برنامه های جانبی
 تماس با ما

کمیته علمی
کمیته علمی

دکترمریم خدادادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه- دبیرعلمی کنفرانس (ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات)
دکتر رحیم صانعی فرد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (ریاضی کاربردی – آنالیز عددی)
دکتر احمد جعفریان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (ریاضی کاربردی – آنالیز عددی)
دکتر اصغر وثوقی اسکویی–دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه( ریاضی محض- هندسه)
دکتر غلامرضا جهانشاهلو- دانشگاه خوارزمی (ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات)
دکتر اسماعیل بابلیان- دانشگاه خوارزمی (ریاضی کاربردی - آنالیز عددی)
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات (ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات)
دکتر سعید عباس بندی- دانشگاه بین المللی قزوین (ریاضی کاربردی- آنالیز عددی)
دکتر توفیق الهویرنلو-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ( ریاضی کاربردی- آنالیز عددی)
دکتر قاسم توحیدی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات)- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده ها
دکتر مسعود صانعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات)- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده ها
دکتر محمد خدابخشی–دانشگاه شهید بهشتی-(ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات)– نماینده انجمن تحلیل پوششی داده ها
دکتر جعفرپورمحمود–دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات)– نماینده انجمن تحقیق در عملیات
دکترعزیزاله معماریانی – دانشگاه خوارزمی (ریاضی کاربردی – ریاضی مالی)

دکتر شکوفه بنی هاشمی- دانشگاه علامه طباطبائی ( ریاضی کاربردی – ریاضی مالی)
دکتر مصطفی جانی- دانشگاه خوارزمی ( ریاضی کاربردی - آنالیز عددی)
دکترمیرکمال میرنیا- دانشگاه تبریز(ریاضی کاربردی)
دکتر فرزین مدرس خیابانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز(ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات)
دکتر آفاق رضازاده- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو( ریاضی محض- جبر)
دکتر رامین نجفی باغچه جوق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو( ریاضی کاربردی)
دکتر حکیمه محمدی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب( ریاضی محض-آنالیز)
دکتر اتابک باقرزاده هوشمندی – دانشگاه صنعتی ارومیه (ریاضی محض-جبر)
دکتر احمد رضا حقیقی- دانشگاه صنعتی ارومیه(ریاضی کاربردی)
دکتر حجت اله ادیبی- دانشگاه امیر کبیر(ریاضی کاربردی)
دکتر منصور محمدپور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان(ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات)
دکتر ناصر مسروری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ( ریاضی محض- هندسه و سیستم های دینامیکی)
دکتر مهدی رجایی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (آمار)
دکتر علی ابراهیمی کارگران-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (آنالیز عددی)
دکتر مینو وطنی- دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه (ریاضی محض-جبر)
دکتر عباس زارع-دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه (ریاضی محض-جبر)

دکتر سپیده نیکنام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (ریاضی کاربردی – آنالیز عددی)

   دکتر جمال بحری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ( حسابداری )
دکتر قاسم سامعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ( اقتصاد) 
دکتر یاشار زهفروش- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه(برق- مخابرات)
دکتر مهدی زواری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه( برق- الکترونیک)
دکتر علی نادری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه(برق- کنترل)
دکتر لقمان اسدپور-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه(برق- مخابرات)
دکتر پیمان حمیدی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه(عمران)
دکتر فدرا اشرف زاده- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ( عمران)
دکتر علیرضاپرویشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه(عمران)
دکتر اشکان خدابنده لو-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (عمران)
دکتر فرهادسلیمانیان-دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه (کامپیوتر)
دکتر پیمان ایوبی-دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه (کامپیوتر)
دکتر محمد مصدری-دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه (کامپیوتر)
دکتر امین بابازاده سنگر-دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه(کامپیوتر)

دکتر بهین علیپور-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ( کامپیوتر)
دکتر رحیم حسن زاده-دانشگاه صنعتی ارومیه(مکانیک)
دکتر آیدین زهفروش–دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه(مکانیک)

دکتر شکوفه مونسی راد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه(مهندسی پزشکی)

دکتر الهام محمدزاده چیانه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه(معماری)

دکتر شیوا غفاری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ( مهندسی صنایع)

دکتر کامران سرهنگی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه(مدیریت -مالی)

دکتر رضا رستمزاده- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه( مدیریت -رنجیره تامین)