امروز 28 خرداد سال 1397

دومین همایش ملی بهداشت و سلامت جوانان
منوی اصلی
Skip Navigation Links
 همايش در يک نگاه
 نمايش گاه هاي جانبي
 ارتباط با ما
 در باره ارومیه
 راهنمای ارسال مقاله
 فرمت ارسال مقاله
 فراخوان مقاله
 راهنمای ثبت نام
 راهنمای فرمت ارسال پوستر
 هزینه های ثبت نام
 اهداف همايش
 محور هاي اصلي همايش

راهنمای فرمت ارسال پوستر
دستورالعمل تدوين و نگارش پوستر همايش:
۱- پوستر بايد در ابعاد ۷۰ سانتي متر براي ارتفاع و ۵۰ سانتي متر براي عرض تهيه شود. (پوسترهاي همايش بصورت عمودي طرح و نگارش شود). مطالب بايد حداقل ۳ سانتي متر از حاشيه پوستر فاصله داشته باشد.
۲- متن پوستر بايستي به زبان فارسي نوشته شود.
۳- پوستر بايد به صورت يكپارچه در يك صفحه تهيه شود، دبيرخانه همايش به هيچ عنوان پوسترهاي تهيه شده بر روي كاغذ هاي A۴ را نمي پذيرد.
۴- براي زمينه پوستر از فورمت پوستر موجود در سايت همايش استفاده شود.
۵- در پوستر ها بايد كليه نكته هاي ضروري مربوط به يك مقاله كامل به ترتيب زير رعايت شود:
الف) عنوان مقاله، نام كامل نويسندگان (نام نويسنده اصلي با ستاره مشخص شود و زير نام ارائه دهنده خط كشيده شود)، نام و آدرس دانشگاه يا موسسه، متن اصلي مقاله شامل مقدمه، روش كار، نتايج و بحث و مراجع
ب) متن انگليسي : عنوان ۵۰- متن حداقل فونت ۲۰
ج) متن فارسي: عنوان ۵۰ -متن حداقل فونت ۲۲
۶- گواهي ارائه مقاله فقط براي افرادي كه پوستر خود را در زمان، تاريخ و محل اعلام شده ارائه دهند با احراز هويت بصورت حضوري تقديم خواهد شد.
۷- افراد بسته به سليقه خود ميتوانند فونت را انتخاب كنند.
۸- از پذيرش پوسترهايي كه بصورت افقي تدوين و نگارش شده باشد، معذوريم.